Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Pilaster


Пиластър (фр. pilastre) - архитектурен елемент от декоративното оформление на сграда - слабо изпъкнала вертикална ивица, която има база и капител, вградени и подчинени на плоскостта на стената; същата форма без база и капител се нарича лизена. Пиластърът може да се разглежда като вградена полуколона. Служи за разчленяване на фасадата  - декоративна псевдоконструктивна форма, но може да има и конструктивно предназначение за подпиране, за усилване здравината на стената. Може да бъде гладък или вертикално канюлиран, а капителът да има характера на някои от класическите ордери. Пиластърът е характерен за построени в класически, ренесансови или неокласически и неоренесансови по стил сгради. В някои случаи капителът и базата са опростени и модернизирани.

Лит. "Енциклопедия на изобразителните изкуства в България" в три тома, Издателство на БАН, 1987 г.