Основни данни
Лаврен Петров (1971)


Лаврен Петров

Лаврен Петров е български търговец на картини, изкуствовед и галерист (2006-2009)
Роден е през 1971 в София, внук на известния български художник Цанко Лавренов и син на Силва Лавренова – дъщеря на Цанко и музиковед. Завършва изкуствознание в Нов Български университет.
Лаврен Петров си е поставил за цел да събере разпръснатите картини на своя известен дядо. Той купува това, което може да си позволи. Води дело с Пловдивска община за наследството на дядо си – картини, които Цанко Лавренов е продал на общината с условието те да стоят в музей. Лаврен Петров настоява или да си получи картините обратно или да волята на дядо му да бъде изпълнена и да бъде открит музей на негово име.
В продължение на 3 години /2006-2009/ ръководи столичната галерия Лоранъ, която  през юни 2009 се мести в помещение с ограничен достъп само с предварителна уговорка.