Основни данни
Формализъм


Формализъм в изкуството е термин, който означава, че формата е носител на смисъла, който се проявява чрез нея. В киното е въведен от руския/съветски режисьор Айзенщайн, който доппринася за развитието на филмовия език чрез монтажа. Негово откритие е, че поставянето на два кадъра, които са коренно противопололожни, създават внушение за трето ново усещане.

Сталин обаче забранява формализма и го превръща в най-голям враг на "революцията и народа". Създаден е термина социалистически реализъм, който трябва да се пребори с модернистичните движения.

В България с термина Формалисти са заклеймявани художници, които не рисуват в духа на социалистическия реализъм. Те понасят наказания и са лишени от правото да създават изкуство.

По-късно много посредствени художници, заемащи ръководни постове в СБХ използват това, за да премахнат по-талантливите от тях. През 70те за формалисти са обявени повечето от големите имена в българското изкуство.