Основни данни
Петър Балабанов (1905-1959)


Петър Димитров БАЛАБАНОВ — скулптор. Роден на 22. XI. 1905, Чирпан - поч. на 25. IX. 1959, Габрово. Завършва (1936) скулптура в Художествената академия, София, при проф. Ан. Николов. Работи портретна скулптура предимно в мрамор. Творбите му са пръснати из цялата страна по музеи, художествени галерии, учреждения и частни лица. По-важни негови творби: „Войната" (1935, мрамор), „Робство" (мрамор), „Батак" (мрамор), „Дружбата", „Глава на момиче" (мрамор, НХГ). Прави скулптурни портрети: „Проф. Панка Пелишек" (1945, мрамор, НХГ), „Проф. Владимир Аврамов" (мрамор, НХГ); бюстове: „Тодор Каблешков" (музея, Копривщица), „Любен Каравелов" (музея, Копривщица), „Христо Ясенов" (мрамор, Етрополе), „Тодор Самодумов" (Министерство на просветата), „Георги Белев", „Марин Големинов", „Петър Райчев", „Емануил Попдимитров"; глави: „Проф. Стефан Иванов" (БАН), „Михаил Димитров" (БАН), „Никола Агънскй — началпик-щаб на въстанието 1923"; барелеф „Христо Смирненски" (мрамор, музей „Хр. Смирнески",София) и др.

[Редактирай]