Подписи

Георги Бакърджиев (1899 - 1972)


Няма налични данни!