Начало >> Арт Енциклопедия
Арт Енциклопедия
ТРЪПКОВАТА ГАЛЕРИЯ e сред най-важните галерии в България в началото на ХХ век, оказва силно влияние върху българското изкуство и неговото съвременно звучене.  Създадена от Тръпко Василев Наков и ...
Формализъм в изкуството е термин, който означава, че формата е носител на смисъла, който се проявява чрез нея. В киното е въведен от руския/съветски режисьор Айзенщайн, който доппринася за развитието ...
ФРЕСКО - фреска.(от италиански - свежо, влажно) техническа разновидност на стенната живопис. Различават се два вида - "мокро фреско" ("буоно фреско" или "ал фреско") и &q...