Home >> ArtPedia
ArtPedia
Аполон и Меркурий е най-старата аукционна къща в България. Управлява се от актьора Игор Марковски и завършилият Художествена академия, специалност Скулптура, Димитър Фицов. Аполон и Меркурий възник...
"Уникат 5+1" - професионално - творческо дружество с идеална цел за създаване и разпространение на художествени произведения. Съществува от 1990 (удостоверение на Соф. градски съд от 1990) к...
Аукционна къща "Виктория" е създадена през 2005 в София. Неин управител е Павел Тодоров. Преди да създаде "Виктория" той е съдружник и главно действащо лице в столичната галерия &q...
.
ВУЛГАРЕН СОЦИОЛОГИЗЪМ – теортичически подход, който обяснява явленията на духовния живот на обществото (морал, религия, изкуство, философия) като автоматично отражение на икономиката. Отрича отн...