Списък с произведения

В списъка с произведения се показват всички налични произведения в сайта с техните статуси, независимо от това дали са произведения за продажба или произведения към изложба или търг.
Има разлика във възможните действия спрямо произведенията за продажба и тези в рамките на търгове или изложби. Произведенията от търгове или изложби не могат да се одобряват или спират самостоятелно. Те могат да бъдат одобрени или спряни само чрез одобряване или спиране на търга/изложбата.

1. За да прегледате даден елемент, натиснете бутона (Разгледай).
2. За да редактирате предложен елемент, натиснете бутона (Редактирай). Когато това се отнася за произведение за продаажба ще Ви отведе във режим Редакция, където можете да направите нужните промени. Когато се отнася до произведение в рамките на даден търг, то натискането на бутона "Редакция" ще ви отведе в режим на редакция на това произведение в рамите на търга.
3. За да одобрите даден елемент, натиснете бутона (Публикуване). С това действие Вие ще направите елементът видим в публичната част на сайта.
4. За да отхвърлите даден елемент натиснете бутона (Отхвърляне/Деактивиране). По този начин Вие ще промените статуса на даден елемент, което ще се отрази и в профила на предложилия го потребител, като той може да го редактира и отново да го предложи за одобрение. Това действие е обратимо - елементът няма да се вижда в публичната част, но ще е видим във Вашите списъци и по-късно можете да промените този му статус. Това действие е подходящо и за временно спиране на елементи.
5. За да изтриете даден елемент, натиснете бутона (Изтриване). Това действие е необратимо, с него Вие завинаги ще изтриете информацията за дадения елемент от базата данни. Възстановяването на изтрити елементи е невъзможно.

Статуси на търговете
Чака одобрение
Статус "Чака одобрение" се дава на елемент, когато авторът му е преминал всички стъпки на създаването му и не потвърдил желанието си за публикуването му на последната стъпка.
! Имайте предвид, че Изложбите, Търговете и Произведенията за продажба, които се създават от Вас - администраторите, също подлежат на одобрение, така че след като създадете даден елемент, трябва да го одобрите за публикуване.
Незавършен

Статус "Незавършен" на даден елемент се дава, когато е премината първата стъпка от неговото създаване, но не е завършен. т.е не е премината последната стъпка.
! Имайте предвид, че теоретично техните автори могат още да работят по тях. Разумно е да се предприемат действия по незавършените елементи, само ако тяхната дата на създаване е много стара или сте сигурни, че този елемент е "изоставен". В противен случай можете да изтриете текущо редактиращ се елемент.
Активен
Статус "Активен" имат елементите одобрени от Вас - администраторите. Те са видими в публичната част.
Отхвърлен/Неактивен
Статус "Отхвърлен/Неактивен" се дава на елементите отхвърлени от Вас. Те не са видими в публичната част, но са видими в профила на потребителите, които са ги предложили. Там те имат възможност отново да предложат елемента за одобрение.