Home >> ArtPedia
ArtPedia
Анастас Периклиев Дудулов е български скулптор. Роден е през 1892 г. в гр. Струга. Син е на общественика Перикли Дудулов и брат на астронома Димитър Дудулов. През 1919 г. завършва скулптура в Художес...
АВТОГРАФИЯ (грц. autоs – сам, grapho - пиша) - вид техника на работа при литографията. Художникът рисува лично на специална автографска хартия, от която после рисунката по механичен път се прена...
Агоп АГОПОВ е български художник, скулптор. Заминал е за САЩ в началото на миналия век, но остава неизвестен с творбите и дейността си у нас. Агоп Минас Агопов е роден през 1904 в Сливен. Починал е п...
Агоп Агопов