Home >> ArtPedia
ArtPedia
АВРАМOВ СБОРНИК - ръкописна книга от 1674 от Аврам Димитриевич. Съдържа (626 листа хартия по 32 реда) псалтир, месецаслав, , Иисусова служба, водосвет, календарни таблици, житие на Алексий човек божи ...
Движение, което се разбива в Ню Йорк през 1940-те години. Художниците искат да освободят изкуството от европейската традиция, опират се на автоматизма и несъзнателните импулси, които са водещи при съз...
Abstract Expressionism .
АКАДЕМИЗЪМ, академично изкуство - направление в изобразителните изкуства, възникнало през 16ти век в академиите Италия. Академизмът се характеризира с догматично следване и прилагане на каноните на кл...
АКАДЕМИЯ художествена - висше учебно заведение за художестве¬но образование и обучение, училище за живопис, скулптура, графка, приложни изкуства. Предшестве¬ници на Академията са древните и ре...
Act
АКТ (нем. Akt) В изобразителните изкуства - етюд на голо човешко тяло, изпълнено живописно, графично или скулптурно; всяко пла¬стично представяне на гола човешка фигура. актът е най-широко раз¬...
Аделина Попнеделева е български артист и авангардист, основател на групата 8ми март (The 8th of March Group), събираща жени-авангардисти. Съпруга е на живописеца Вихрони Попнеделев. Аделина Попн...
Аделина Филева е български изкуствовед, директор на Софийскийската градска художествена галерия 2005 Аделина Филева е родена в София през 1958 г. Следва за инженер и след това завършва НХА специалн...
Adelina Fileva / Phileva
Алсеко (ит. аl secco - на сухо) стенописна техника, при която за разлика от мокрото фреско живописта се изпълнява върху засъхнала мазилкова основа и се закрепва с помощта на лепливи вещества. Боите се...